BETA
Mądry przed szkodą

Ecodriving z perspektywy menedżera, czyli jak nagradzać kierowców flotowych, aby jeździli ekonomicznie

Anna Kwiecień - Fundacja ZenDriving

Niemieccy naukowcy przetestowali, jaki typ nagród w największym stopniu przyczyni się do spadku zużycia paliwa w trakcie 6 miesięcy trwania badania. Wyniki mogą wydać się zaskakujące.

W trzech oddziałach przedsiębiorstwa wprowadzono system motywowania pracowników do jazdy zgodnej z zasadami ecodrivingu. Kierowcy byli indywidualnie nagradzani za zmniejszenie zużycia paliwa w stosunku do tego, ile zużywali go w przeszłości. W rozliczeniu brano również pod uwagę, jaka jest różnica w spalaniu w porównaniu do innych kierowców pojazdów tej samej marki o identycznych parametrach technicznych, w tym samym oddziale.

Kierowcom z oddziału A, którzy obniżyli spalanie, co miesiąc wypłacano nagrodę w gotówce (wyliczoną według specjalnego algorytmu), w oddziale B nagrody miały postać różnych voucherów (np. do kina, teatru, wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, restauracji) o wartości równoważnej do nagrody finansowej. Kierowcy mogli wybrać rodzaj vouchera oraz mogli je łączyć, w oddziale C nie prowadzono żadnych nagród – była to grupa kontrolna o najniższym poziomie spalania.

Nagrody finansowe zdobyło 31% kierowców natomiast vouchery zdobyło 41% kierowców. W grupie kierowców nagradzanych w sposób pozafinansowy (vouchery) zanotowano 5% spadek zużycia paliwa. Kierowcy motywowani finansowo wprawdzie obniżyli poziom zużycia paliwa o 3,5 %, ale różnica w spalaniu przed i po wprowadzeniu nagrody była nieistotna statystycznie – metoda ta okazała się więc nieskuteczna.

Dla kierowców motywowanych pozapłacowo większe znaczenie miała przyjemność z osiągania coraz lepszych wyników niż dla kierowców motywowanych finansowo. Natomiast dla kierowców motywowanych finansowo ważniejsza była możliwość maksymalizacji zysków. Taka interpretacja celu konkursu przez kierowców ma swoje odzwierciedlenie w efektywności ekojazdy.

Źródło:

Schall, D.L., Mohnen, A. (przyjęte do druku, grudzień 2015,). Incentivizing energy-efficient behavior at work: An empirical investigation using a natural field experiment on eco-driving. Applied Energy.


Anna Kwiecień - Fundacja ZenDriving
http://www.zendriving.pl

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, wykładowca akademicki. Autorka programów szkoleniowych i trener w ramach unijnych systemowych projektów edukacyjnych dla nauczycieli, rodziców i młodzieży. Prowadzi zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych. Koordynator merytoryczny w Fundacji ZenDriving. Współautorka programu szkoleniowego dotyczącego psychologicznych aspektów kierowania pojazdami.

    Ładowanie