BETA
Mądry przed szkodą

I Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Uwaga Kierowcy

22 września 2018 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, promująca bezpieczne zachowania na drodze, zgromadzi podczas jednej debaty kilka środowisk uczestników ruchu drogowego – nie zawsze współpracujących ze sobą: użytkowników motocykli i samochodów, a także przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, mediów oraz służb działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydarzenie, pierwsze tego typu, pozwoli wszystkim stronom na wspólną dyskusję oraz wypracowanie wniosków w zakresie poprawy BRD i rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na drogach.

W kontekście poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, bardzo ważne jest budowanie porozumienia między różnymi środowiskami celem ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Podstawowym założeniem I Motocyklowego Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest stworzenie stałego forum z możliwością wymiany informacji i doświadczeń w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem motocyklistów.

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 1,2 mln motocykli. Z roku na rok przybywa motocykli i motorowerów na polskich drogach, tylko w ubiegłym roku zarejestrowanych zostało 109,3 tys. kolejnych – nowych i używanych jednośladów. W 2017 r. motocykliści uczestniczyli w 2 240 wypadkach drogowych, w których zginęło 218 kierujących motocyklami i 13 ich pasażerów, a 1 825 motocyklistów i 207 pasażerów motocykli zostało rannych.

W Kongresie przewidziany jest udział przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, służb nadzoru nad ruchem drogowym, naukowców, ekspertów środowiska motocyklistów, a także organizacji pozarządowych, mediów branżowych oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Swoją obecność podczas wydarzenia zapowiedział Andrzej Adamczyk, Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Minister Infrastruktury.

Obok debaty zorganizowana została część wystawiennicza Kongresu, otwarta dla wszystkich zainteresowanych, która służyć będzie prezentacji służb zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach oraz ciekawych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa motocyklistów.

W części wystawienniczej:

  • kaskaderska symulacja wypadku drogowego z udziałem motocyklisty,
  • symulator dachowania,
  • symulator zderzeń,
  • symulator jazdy 3D,
  • stoiska wystawiennicze,
  • prezentacja służb zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach.

22 września 2018 r. w godz. 11.00-15.00
Automobilklub Polski w Warszawie
ul. Powstańców Śląskich 127


Ładowanie
Uwaga Kierowcy