BETA
Mądry przed szkodą

Internetowa gra uczy uważności

Uwaga Kierowcy

Na użytek kampanii „Bądźmy Razem Bezpieczni” Fundacja ZenDriving zaprojektowała Edukacyjną Grę Samochodową, pozwalającą ćwiczyć uwagę wzrokową, jej czujność oraz przerzutność, które decydują o czasie reakcji kierowcy.

Gra uruchamia się w przeglądarce. Jej ekran przedstawia prostą scenę pionowo biegnącej drogi, po której przemieszcza się samochód. W czasie 45 sekund gry, zliczane są: zgodne lub niezgodne z zasadami przejazdy i hamowania, opóźnione i przedwczesne reakcje, średni czas prawidłowych reakcji, najlepszy czas prawidłowej reakcji oraz wyrażana w procentach uważność będąca stosunkiem poprawnych reakcji do liczby wszystkich reakcji. Gra jest dostępna na stronie kampanii „Bądźmy Razem Bezpieczni”. Od czerwca do października 2015 r. rozegranych zostało 4281 sesji.

Nie tylko intencje
Gra pokazuje, że prowadzenie pojazdu to wielofunkcyjna aktywność, podczas której uwaga kierowcy obejmuje jednocześnie wiele aspektów z nim związanych, do których należą: czynności manualne, obserwowanie tego, co dzieje się w centrum oraz na peryferiach pola widzenia, ignorowanie dystraktorów, przewidywanie, co się może wydarzyć oraz podejmowanie decyzji. Analizy psychologów transportu pokazują wyraźnie, że nie tylko intencje decydują o tym, że łamiemy przepisy, ale i stopień naszej uważności. Zadaniem graczy było stosowanie się do zasad gry będących odzwierciedleniem obowiązujących przepisów drogowych. Pomimo tego, że postępowanie zgodnie z zasadami gry było nagradzane, nie wszystkim udało się zareagować właściwie. Oznacza to, że istnieje jakiś inny czynnik wpływający na nasze zachowania za kierownicą. Tym czynnikiem jest właśnie uważność na to, co dzieje się na drodze.

Stu najlepszych
Ranking stu najlepszych graczy został ustalony na podstawie dwóch parametrów: średniego czasu prawidłowych reakcji oraz najlepszego czasu prawidłowej reakcji i dotyczył wyłącznie graczy o stuprocentowej uważności. Choć średni czas prawidłowej reakcji wszystkich graczy wynosi 0,728 sekundy, osoby znajdujące się na szczycie rankingu osiągnęły w grze – podobnie jak zapewne osiągnęłyby w profesjonalnych testach – wyniki znacznie powyżej przeciętnej. Najkrótszy średni czas prawidłowych reakcji, wynoszący 0,261 sekundy, na pierwszych dziesięciu pozycjach należy do jednego użytkownika. Osiągnął on wyniki charakterystyczne dla czasu reakcji sportowców. Jednak zarówno jego wyniki, jak i wyniki przeciętne otrzymywane w grze, zgodne są z badaniami psychomotorycznymi kierowców oraz ogólnymi doniesieniami o czasie reakcji człowieka.

Trening uwagi
Fundacja ZenDriving i autorzy gry mają nadzieję, że będzie ona nie tylko ciekawostką i kolejnym internetowym refleksomierzem, ale również budzikiem dla świadomości możliwości trenowania swojej uwagi jako podstawowego narzędzia kierowcy. Dzięki uwadze i jej treningom wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, zarówno kierowcy samochodów osobowych, jak i motorniczowie tramwajów oraz piesi, mają większą szansę unikania wypadków, a kultura bezpieczeństwa w Polsce stawać się może coraz silniejsza.

Pełne opracowanie wyników gry: fundacjazendriving.pl/wyniki-gry-edukacyjnej/

Źródło: brb.waw.pl


Ładowanie
Uwaga Kierowcy