BETA
Mądry przed szkodą

Jedź bezpiecznie #Bezkomórki

Uwaga Kierowcy

Rośnie świadomość Polaków dotycząca zasad zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Coraz mniej kierowców używa telefonów komórkowych podczas jazdy. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego publikuje najnowszy raport wskazujący pozytywny trend – spada wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu.

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult sp. z o. o. zebrały dane o 99 943 kierujących pojazdami (w tym 80 276 samochodami osobowymi, 683 – taksówkami) w 16 województwach na wszystkich kategoriach dróg (autostradach, drogach ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych).

Zlecanie tego typu badań pozwala nam na bieżąco diagnozować skalę problemu, obserwować zmiany zjawiska w czasie i rekomendować adekwatne środki zaradcze. Jednocześnie podejmujemy działania mające na celu informowanie i uświadamianie kierowcom, jak dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drodze są ryzykowne zachowania, w tym korzystanie z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu – mówi Agata Foks, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących samochodami osobowymi w Polsce spadł z 4,1 proc. w 2014 r. do 2,9 proc. w pierwszej połowie 2015 r. Badanie pokazuje, że więcej kobiet (3,1 proc.) niż mężczyzn (2,9 proc.) korzystało z telefonów podczas jazdy w 2015 roku. Były to głównie osoby dorosłe, w przedziale wieku 25 – 60 lat (3,1 proc.). Najmniej rozmów przeprowadziły osoby starsze, powyżej 61 roku życia (0,9 proc.). Pomiary pokazały, że więcej kierujących samochodami osobowymi korzystało z telefonów komórkowych na obszarze niezabudowanym – 3,1 proc. niż zabudowanym – 2,9 proc.. Biorąc pod uwagę rodzaj drogi – najczęściej rozmawiamy przez telefon na drogach ekspresowych – 5,2 proc., najrzadziej na autostradach – 1,9 proc.. Wskaźnik obejmujący kierujących pozostałymi pojazdami (ciężarowymi, dostawczymi, motocyklami, motorowerami i rowerami) wyniósł w pierwszej połowie 2015 r. 4,4 proc.

W przeprowadzonym przez KRBRD w 2014 r. badaniu opinii publicznej, na pytanie jak często podczas jazdy samochodem/motocyklem rozmawia Pan(i) przez telefon komórkowy, aż 64 proc. kierowców zadeklarowało, że rozmawia odpowiednio: rzadko (26 proc.), czasami (27 proc.), często (7 proc.) i bardzo często (4 proc.).

Rozmawianie przez telefon w czasie jazdy obniża zdolność prawidłowego prowadzenia pojazdu i wpływa bezpośrednio na czas reakcji kierowcy. Przekłada się tym samym np. na długość drogi hamowania, możliwość zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami czy skuteczność reagowania w przypadku wystąpienia na drodze sytuacji zagrożenia. Pamiętajmy, że ludzki umysł ma ograniczone możliwości przetwarzania docierających informacji. Gdy wykonujemy kilka czynności równocześnie, każda z nich uzyskuje odpowiednio mniej uwagi. Im czynności te są bardziej skomplikowane, tym większe ryzyko spowodowania wypadku – dodaje Agata Foks, sekretarz KRBRD.

W których regionach kraju rozmawiamy najwięcej?

Najwyższy wskaźnik stosowania telefonów podczas jazdy, wśród wszystkich 16 regionów zanotowano w województwach: małopolskim (5,2 proc.), wielkopolskim (5,0 proc.) i mazowieckim (4,6 proc.). Najniższy w województwach: pomorskim (1,3 proc.), śląskim (1,7 proc.) i warmińsko-mazurskim (1,8 proc.).

Źródło: krbrd.pl


Ładowanie