BETA
Mądry przed szkodą

Poradnik menedżera – jak motywować kierowców do ekojazdy?

Fundacja ZenDriving

Ludzie różnią się między sobą w postawach wobec środowiska naturalnego, zmian klimatycznych oraz gotowości do zmiany sposobu podróżowania i stylu jazdy. 
Możemy wyróżnić trzy kategorie kierowców:
Jak_motywowac-do-ekojazdy_FundacjaZenDriving
1. Łatwa zdobycz menedżera flotowego

Ludzie należący do tej grupy są mocno zainteresowani przystąpieniem do kursu ecodrivingu. Silna motywacja do ekojazdy wynika z chęci ochrony środowiska, przynależnością do społeczności ‚zielonych’. Ten styl jazdy pasuje do ich obecnego stylu życia. Dostrzegają fakt, że ekojazda przyczynia się do obniżenia zanieczyszczenia powietrza oraz do poprawy jakości życia i zdrowia. Rozumieją, dlaczego ich styl jazdy powinien się zmienić.

Możliwe bariery:

 • Samousprawiedliwienie jazdy niezgodnej z zaleceniami ecodrivingu – poczucie, że dbam o środowisko na różne inne sposoby, spełniłem już swój obowiązek moralny.

Sposób: W takiej sytuacji ryzykowne jest sięganie po argumenty moralne typu ‚bądź dobrym człowiekiem i dbaj o środowisko naturalne’. Jeśli osoba należąca do grupy ‚zielonych’ ocenia siebie jako ‚dobrego człowieka’ przez pryzmat tego, ile już zrobiła dla środowiska, to w łatwy sposób usprawiedliwi nieekonomiczny styl jazdy. Wymaganie od niej kolejnej eko-aktywności może rodzić opór. Ponadto, samoocena jest silniej związana ze sprawnością niż z moralnością. Warto zatem zachęcać do podnoszenia sprawności za kierownicą.

 • Poczucie, że już jeżdżę zgodnie z zasadami ecodrivingu – niechęć do weryfikacji techniki jazdy.

Sposób: Nigdy nie jest tak, aby nie mogło być lepiej lub zawsze może być lepiej. Pod takim hasłem można zaprosić kierowców na audyt. Dobrze przeprowadzony audyt stylu jazdy oraz sprawdzenie wiedzy i świadomości czym jest ecodriving, postawienie osobistych celów, informacja zwrotna udzielana na bieżąco, zwiększają motywację do zmiany stylu jazdy. Dla większości mężczyzn ważne jest prezentowanie się innym ludziom oraz spostrzeganie siebie jako osoby sprawnie realizującej cele. Warto im to umożliwić w treningu ekojazdy.

2. Kierowcy otwarci na zmianę

W tej kategorii wyróżnia się dwie podgrupy:

A. Do podgrupy należą osoby, którym wprawdzie pasuje idea bycia przyjaznym dla środowiska, ale są niechętni wprowadzaniu przełomowych zmian w obecnym stylu życia.

Sposób:

 • Podkreślać, że zmiana stylu jazdy na eko wymaga niewielkiego wysiłku, przebiega bez większych trudności, a zasady ekojazdy łatwo można zaimportować do obecnego stylu jazdy.
 • Wyróżnić zyski, które potencjalnie są osobiście ważne dla danej grupy np. dla osób żyjących w dużych miastach mogą to być: obniżenie hałasu ulicznego, rozładowanie korków, redukcja emisji spalin.

B. W tej podgrupie znajdują się osoby świadome obowiązujących trendów ‘eko’. Do zmiany nie motywuje ich chęć dbania o środowisko, okazują nawet pewne zmęczenie tematem, jednakże chcą być ‚na czasie’, traktują ekojazdę jako obowiązującą modę.

Sposób:

 • Nauka ecodrivingu powinna zawierać elementy rozrywki, być prezentowana w sposób atrakcyjny, interaktywny. Konkursy, quizy, nauka poprzez zabawę są mile przez nich widziane.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii do prezentowania efektów wynikających ze stosowania tego stylu jazdy. Monitoring postępów, porównywanie czasu jazdy, spalania, oszczędności. Grupa ta chętnie angażuje się w śledzenie swoich wyników, warto więc wykazywać, np. za pomocą systemu telemetrycznego, że ecodriving jest silnie związany z oszczędnością paliwa i pieniędzy.

3. Największe wyzwanie menedżera flotowego

W tej kategorii wyróżnia się dwie podgrupy osób:

A. Do tej podgrupy należą osoby, którym przede wszystkim zależy na przynależności do grupy i poczuciu, że ich zachowanie jest typowe. Obserwują, jak zachowują się inni kierowcy i przyjmują dany styl jazdy jako obowiązującą normę grupową.

Sposób:

 • Zwykle jest to grupa o najniższych dochodach – motywowanie poprzez benefity finansowe;
 • Podkreślanie możliwości poprawy własnej sprawności za kierownicą;
 • Aspekt ekologii jest mało istotny.

B. Są to osoby sceptycznie nastawione do idei, że każdy człowiek ma realny wpływ na zmiany klimatyczne. Niektórzy są zupełnie niezainteresowani tym tematem i wyrażają niezadowolenie z prób nakłonienia do podjęcia rozmowy.

Sposób:

 • Argumenty finansowe;
 • Metoda ‚kija i marchewki’;
 • Argumenty związane z ochroną środowiska są nieskuteczne.

Przeczytaj cały poradnik

 


Fundacja ZenDriving
http://fundacjazendriving.pl

Fundacja ZenDriving została założona w kwietniu 2013 roku. Jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez edukowanie i szkolenie kierowców. Uświadamiamy, że koncentracja za kierownicą to nie tylko ręce wolne od innych czynności (takich jak obsługa telefonu czy nawigacji), ale przede wszystkim głowa wolna od innych myśli i spraw.

Ładowanie