BETA
Mądry przed szkodą

Postawić „stopę w drzwiach” agresywnemu kierowcy

Anna Kwiecień - Fundacja ZenDriving

Technika wywierania wpływu zwana „stopą w drzwiach” znalazła nowe zastosowanie sprzyjające dobrym obyczajom na drodze. Spełnianie małej prośby przez kierowców obniża poziom agresji w sytuacji frustracji. 

Istota techniki „stopa w drzwiach” polega na tym, że spełnienie małej prośby zwiększa prawdopodobieństwo spełnienia kolejnej, dużej prośby. Badacze z Francji udowodnili, że udzielanie komuś pomocy, hamuje również zachowania agresywne w stosunku do innej osoby.

W eksperymencie zaaranżowano sytuację wysoce frustrującą i budzącą złość kierowców. Pomocnik eksperymentatora, pozorując awarię samochodu, blokował skrzyżowanie. W momencie, gdy światła zmieniały się na zielone, nie ruszał z miejsca lecz uniemożliwiał jazdę kierowcom stojącym za nim. U kierowców uwięzionych na skrzyżowaniu obserwowano dwa wskaźniki agresji: 1. Czy kierowca zatrąbi czy nie zatrąbi. 2. Ile czasu minie od momentu blokady (zmiany świateł na zielone) do naciśnięcia na klakson.

Poziom agresji był istotnie niższy u kierowców, których kilkadziesiąt sekund wcześniej poproszono o wskazanie drogi do pobliskiego i znanego centrum handlowego, w porównaniu do osób, które nie miały okazji udzielenia pomocy. Wszystkie osoby, których nie proszono o pomoc, trąbiły na „zawalidrogę”. Kierowcy ci średnio przez 12 s powstrzymywali się przed trąbieniem. Odsetek trąbiących kierowców spadł do 86%, a czas powstrzymywania się przed naciśnięciem na klakson wzrósł do 15 s, jeśli osobom tym stworzono wcześniej okazję do udzielenia pomocy.

Za obserwowanym efektem stoi motywacja do postrzegania siebie zgodnie z tym, jak się zachowujemy. Udzielenie pomocy aktywizuje obraz siebie, jako osoby dobrej, pomocnej oraz dbającej o innych. Kolejna sytuacja skłania do zachowania się zgodnego z tym, co o sobie myślimy, w rezultacie redukując zachowania agresywne. Technika „stopa w drzwiach” zwiększa skłonność do życzliwego traktowania innych kierowców i poszerza repertuar naszych zachowań prospołecznych.

Literatura cytowana:

Guéguen, N., Martin, A.,  Silone, F., David, M. (2016). Foot-in-the-door technique and reduction of driver’s aggressiveness: A field study. Transportation Research, Part F, 36, 1–5


Anna Kwiecień - Fundacja ZenDriving
http://www.zendriving.pl

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, wykładowca akademicki. Autorka programów szkoleniowych i trener w ramach unijnych systemowych projektów edukacyjnych dla nauczycieli, rodziców i młodzieży. Prowadzi zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych. Koordynator merytoryczny w Fundacji ZenDriving. Współautorka programu szkoleniowego dotyczącego psychologicznych aspektów kierowania pojazdami.

    Ładowanie
    Uwaga Kierowcy